Jak pracuję?

 
W swojej pracy zwracam szczególną uwagę na stworzenie przyjaznej atmosfery, w której wspólnie z sportowcem opracowujemy strategię działania i regularnie monitorujemy efekty naszej pracy. Przyjmuję podejście holistyczne – nie zapominam, że sportowiec jest przede wszystkim człowiekiem, a obszary „pozasportowe” przenikają do świata treningów i zawodów. Na spotkaniach dotykamy więc również tematów nie związanych ściśle ze sportem, ale mających znaczący wpływ na efekt działań zawodnika.

W zależności od potrzeb, spotkania odbywają się w gabinecie jak i poza nim. Zależy mi jednak na tym, aby mieć możliwość obserwacji zawodnika zarówno w sytuacji treningowej jak i podczas zawodów. Tylko w ten sposób można opracować pełny profil zawodnika, który jest pomocny na każdym etapie procesu treningowego.


               "Zbyt wielu ludzi przecenia to, kim nie jest i nie docenia tego, kim jest."


Jednym z nadrzędnych moich celów jest wzbudzanie przekonania człowieka o własnej wartości i postępowania w zgodzie z samym sobą. Chcę, aby każdy potrafił docenić to kim jest, wiedział do czego zmierza i umiał czerpać z tego radość. Wierzę, że dopóki człowiek nie pokocha i nie zaakceptuje samego siebie, nie będzie czerpał satysfakcji ze swoich osiągnięć sportowych i sukcesów na innych płaszczyznach życia.
The best version of yourself is all that you need to be!
 
"Im więcej pomagają człowiekowi w jego ogrodzie, tym mniej ten ogród należy do niego."

 

Celem mojej pracy jest zwiększenie samoświadomości sportowca tak, aby rozpoznawał własne emocje, wiedział dokąd zmierza i na co go stać. Efektem wspólnych działań jest samodzielność zawodnika, który posiadając odpowiednie narzędzia wie, kiedy i jak zareagować w konkretnych sytuacjach sportowych.


W gabinecie mam również dostęp do specjalistycznych urządzeń służących do pomiaru czasu reakcji i oceny koordynacji wzrokowo-ruchowej. Dysponuję także narzędziami do badania koncentracji, przerzutności i podzielności uwagi. Wykorzystanie tych urządzeń w pracy pozwala mi na opracowanie szerszego profilu zawodnika, a jemu samemu na poznanie swoich mocnych stron i zaobserwowanie tych wymagających dalszej pracy. Są to również  ważne informacje dla trenerów, które mogą wskazywać kierunek działań z danym sportowcem.

FIZJOBLOG